0

Styret

Styrets sammensetning

Styret:
Sigurd Njerve             – leder
Espen Andreas Aam  – sportslig leder
Idar Arstein                 – oppmann
Anne Christin Vik       – representant for ungdom
Oddvar Grønseth       – representant for barn
Hanne Arstein             – aktives representant

Sportslig utvalg:
Espen Andreas Aam  – leder
Sturle Kalstad             – sprint/hopp
Bjørge Pedersen        – kast
Kathrine Woie             – løp
Sigurd Njerve             – rekruttering

Økonomi:
Bjørge Pedersen

Marked:
David Hilton
Idar Arnstein
Anne Christin Vik

Dommer- og serieansvarlige:
Odd M. Lahn-Johannessen
Per Aam
Espen Andreas Aam