0

Medlemskontingent

Medlems- og trenings kontingenten i Bergens Turnforening har følgende satser i 2017;

Rekrutter – 900,- for et helt år.
Øvrige – for et helt år.

I tillegg kommer en medlemsavgift fra hovedforeningen i Bergens Turnforening for 300,- pr. år