0

Friidrettslisens

Hei

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Ved kontroll kan utøvere uten lisens bli nektet å delta. Resultater som er oppnådd uten lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra ofisiell statistikk..

Medlemmer i norske friidrettsklubber kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Informasjon om lisensen og betaling av den finner dere ved å gå inn på følgende link:

https://www.friidrett.no/mosjon/lisens

Hilsen trenerne i BT friidrett